Het Coninckshofje

(nov 11) Naar MIJN STAMBOMEN

Naar Hofjes in Leiden


 

Het Coninckshofje is vernoemd naar Cecilia Coninck. Ze was in Amsterdam geboren, maar zeer gehecht aan de stad Leiden, alwaar haar moeder geboren was.

Cecilia werd in 1771 in de Hooglandse kerk begraven. Het kapitaal dat ze achterliet ging naar dit hofje, dat door Dirk van der Boon tot stand werd gebracht.

Naar de wens van de stichteres biedt het hof onderdak aan 'behoeftige bejaerde Vrijsters, of Weduwen, onbelast van kinderen, en van de Gereformeerde Religie belijdenis doende alsook deugdzaam van gedrag'.

Eerst waren er slechts zes huisjes, later werden er nog zeven toegevoegd.

**

 

 

 

TERUG naar MIJN STAMBOMEN